Holine: 0125 9085 246

Giỏ hàng(0)

Hotline: 0125 9085 246 

Phương thức đặt hàng

Sau khi nhận được  yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn sản phẩm và giao dịch mua bán chỉ được xác nhận thông qua đơn đặt hàng gồm các nội dung:

  • Tên người mua hàng
  • Tên đơn vị mua hàng
  • Số điện thoại người mua hàng
  • Tên hàng, quy cách
  • Số lượng
  • Đơn giá
  • Địa điểm giao hàng
  • Hình ảnh sản phẩm

Đơn đơn đặt hàng có thể gửi qua mail hoặc fax

Mọi chi tiết quý khách có thể liên hệ với Mr.Ba theo số điện thoại: 0125 9085 246